Regulamin

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Praktyka zawodowa: Fizjobar Profesjonalna Rehabilitacja Bartosz Jagodzki zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

− przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, − wpisu nr 000000227135-F-01 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, − niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 1. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 46 3. Inne miejsca udzielania świadczeń́ zdrowotnych: Rehabilitacja w warunkach domowych.

 

 1. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
 2. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 3. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń́ zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.

– wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu, – badanie funkcjonalne i fizjoterapia

– fizjoprofilaktyka, – wydawanie opinii, orzeczeń́ i zaświadczeń.

 

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach praktyki będą̨ udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii. 2. Udzielanie świadczeń́ odbywać się będzie w miejscu wezwania.

 

 1. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Pacjenci są̨ rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego zgłoszenia. W szczególnych przypadkach o kolejności decyduje fizjoterapeuta.

 

 1. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty: − za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,5zł

 

 1. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 2. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
 3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych jest następujący:

 

– indywidualna terapia w gabinecie – wizyta – 160zł

– aplikacja kinesiotaping jedna okolica ciała – od 45zł

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

 

Piotrków Trybunalski dnia 15.01.2024r. Bartosz Jagodzki

 • FIZJOTERAPEUTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

   

  Fizjobar - Bartosz Jagodzki

  Tymiankowa 9

  97-300 Piotrków Trybunalski

  Telefon: 695 876 399

  Fizjobar@gmail.com

  Polityka prywatności oraz Cookies

 • Fizjoterapeuta piotrków trybunalski Masażysta piotrków trybunalski
Fizjoterapia piotrków trybunalski
 • Godziny Otwarcia:

  Poniedziałek 7:00-20:00

  Wtorek 7:00- 20:00

  Środa 7:00- 20:00

  Czwartek 7:00- 20:00

  Piątek 7:00- 20:00

  Sobota 8:00- 13:00

 • Budowa stron internetowych
  Budowa stron internetowych